Buhalterines paslaugos – rimtas darbas, kurio geriau net nebandyti atlikti patiems

Kalbant  „sausa“ teorine kalba, buhalterines paslaugos – tai ūkinių operacijų bei įvykių, išreikštų pinigine verte, sisiteminimo, grupavimo bei įvertinimo sistema, reikalinga gauti informaciją tam tikrų sprendimų priėmimui ar finansinės atskaitomybės sudarymui. Skamba sudėtingai? Ne tik skamba, bet taip ir yra. Buhalterinės apskaitos atlikimas reikalauja stiprių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei asmeninės buhalterio atsakomybės. Tai toli gražu nėra „barškinimas“ kalkuliatoriaus klavišais ir gautų rezultatų užrašymas į kasos apskaitos žurnalą. Jei manai, jog buhalterio darbus gali atlikti pats, turėtum dar kartą gerai pagalvoti, kadangi aplaidžiai tvarkoma buhalterinė apskaita gali ne tik pakenkti įmonės veiklai, bet ir sąlygoti finansines ar baudžiamąsias sankcijas.

Buhalterines paslaugos aktualios visoms įmonėms, pradedant logistika ir baigiant švietimu. Egzistuoja bendrieji buhalterinės apskaitos principai, tačiau, žinoma, yra tam tikri niuansai, susiję su konkrečios įmonės veiklos specifika. Tiesa, tai nereiškia, jog privalote savo įmonėje N metų laikyti buhalterę Marytę, kurią labai gerbiate, tačiau suvokiate, jog pastaroji jau seniai nustojo tobulėti. Buhalterinės apskaitos įmonės, kurios yra samdomos tam tikrų užduočių atlikimui, bendradarbiauja su įvairia veikla užsiimančiomis bendrovėmis, tad pastarųjų sukaupta patirtis gali būti naudinga ir jums.

Buhalterines paslaugos apima visą eilę operacijų, kurių net ir ne visi pavadinimai eiliniams žmogui yra girdėti (ar vis dar neprarandate vilties, jog viską galite atlikti savarankiškai?:

  • buhalterinės apskaitos, pradedant pirmianis dokumentais ir baigiant visapusiška finansine atskaitomybe, tvarkymą;
  • pirkimo–pardavimo dokumentų registravimą;
  • dirbančiųjų darbo užmokesčio apskaitą;
  • mokesčių skaičiavimą ir registravimą;
  • klausimų, susijusių su skolomis, tvarkymą;
  • inventorizacijos metu gautų rezultatų įforminimą apskaitos dokumentuose;
  • įvarių kitų buhalterinės apskaitos klausimų, susijusių su konkretaus užsakovo veikla, aptarimą bei sprendimą.

Kiekvienas klientas turi individualius poreikius, kuriuos kokybiškas buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti bendrovė privalo stengtis išpildyti. Dėl šios priežasties klientui siūlomi įvairūs apskaitos tvarkymo būdai.

  • Visapusiška buhalterinė apskaita, kuri apima visus darbus, pradedant pirminių dokumentų tvarkymu ir baigiant visiškos finansinės atskaitomybės rengimu.
  • Dalinė nuotolinė buhalterinė apskaita, kai klientui suteikiama galimybė jungtis prie buhalterines paslaugas teikiančios bendrovės sistemos ir naudotis visomis funkcijomis.
  • Dalinė nuotolinė buhalterinė apskaita, kai pasamdytas buhalteris prisijungia prie paslaugą įsigijusios įmonės apskaitos sistemos ir suveda reikiamus pradinius dokumentus bei kitą aktualią informaciją.

Buhalterines paslaugas teikiančios firmos turi kompetenciją dirbti ne vien su „sausais“ skaičiais. Klientui išreiškus pageidavimą, galimos profesionalios konsultacijos teisės, finansų valdymo, įmonės veiklos optimizavimo ir kitomis aktualiomis temomis. Aišku, norint kokybiško rezultato, tiek minėtos konsultacijos, tiek ir buhalterinių paslaugų atlikimas turi būti patikėtas profesionalams. Šią paslaugą teikiančių įmonių bei savarankiškia dirbančių asmenų ratas yra platus, tad verslininkas, užuot bandęs susidoroti su skaičiukais savarankiškai, turėtų tą laiką išnaudoti geriausiai savo darbą išmanančio buhalterio paieškai.

https://jugma.lt/